profile_image
0
Số dư xu
Đăng Nhập TikTok
 • Hướng dẫn lấy Cookie trên PC: Tại đây
 • Hướng dẫn lấy Token trên Mobile hoặc PC:
  • B1: Đăng nhập vào Tiktok.com
  • B2: Truy cập vào link : Lấy Token
  • B3: Copy toàn bộ giá trị nhận được dán vào NapXu rồi đăng nhập
  • Token sẽ có dạng như sau : {"token":"TSLSGOVB9KQZHCEBED"}
  • Token sẽ rất nhanh hết hạn vui lòng sử dụng nhanh
Cập nhật mới
Cho phép kiểm tra lịch sử tặng quà

12:30 - 15/03/2023

Cập nhật thêm quà ẩn 1 xu

15:20 - 14/03/2023

Cho phép tặng quà độc quyền khi chưa đủ cấp độ

03:00 - 13/03/2023

Cập nhật đăng nhập bằng Token bảo mật cao

16:00 - 12/03/2023

Cập nhật tính năng tặng quà Tiktok

09:00 - 12/03/2023